Biokuro katilinės statybos etapas

Pradžia
Planuojama statybų pradžia:

2014m. II ketvirtis

Pabaiga
Planuojama statybų pabaiga:

2015m. I ketvirtis

Biokuro katilinė – šilumos gavyba atsinaujinančios energetikos dėka.

Aplinkosauga yra aktuali šių dienų problema. Žaliasis kuras – tai ekologiškas ir efektyvus būdas gerinti aplinką, kurioje gyvename. Išmokime taupyti ne tik pinigus, bet ir gryną orą!