Apie

Energetikos įmonė „Ekopartneris“ įkurta siekiant įgyvendinti aplinką tausojančius energetikos projektus, drauge prisidedant prie Europos Sąjungos ir Lietuvos žaliosios energetikos politikos.
UAB „Ekopartneris“ prioritetinė veiklos sritis – aplinkos taršą mažinančių energetikos projektų įgyvendinimas, todėl Bendrovė priėmė sprendimą statyti naują katilinę Kauno mieste, naudojančią atsinaujinančius energijos išteklius.

2013 metais bendrovės projektui suteikta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal priemonių grupės „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“ priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

2014 metų pavasarį UAB „Ekopartneris“ nuomos teise valdomame sklype bus pradėtos naujos biokuro katilinės statybos.

Bendrovė ateityje ketina plėtoti šilumos ir elektros gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, įgyvendinant šalyje ne tik biokuro katilinių, bet ir kogeneracinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, projektus.

Žalioji energetika – mūsų ateities planai! Siekiame prisidėti prie aplinkos apsaugos, klimato kaitos procesų mažinimo, skatinti atsinaujinančios energetikos projektus, kaip pranašius ir teikiančius naudą ne tik žmonėms, bet ir Lietuvos ekonomikai.

Misija ir tikslai

Mažinkime atmosferos taršą, gaminkime elektrą ir šilumą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, skatinkime šalies ekonomiką ir gyventojų materialinę gerovę.
Išmokime taupyti ne tik pinigus, bet ir gryną orą!

„Ekopartneris“ – inovatyvi ir nuolatos tobulėjanti įmonė. Aktyvus mūsų specialistų dalyvavimas energetikos srityje užtikrina profesionalų ir pažangų požiūrį į įgyvendinamus energetikos projektus.