Technologijos

Išsivysčiusių šalių energetikos politikoje pastaraisiais metais juntama biokuro naudojimo plėtra. Šiuolaikiškos biokuro gamybos ir deginimo technologijos leidžia efektyviai naudoti praktiškai visas miško, medienos perdirbimo atliekas. Atsižvelgiant į tai, šalyje realizuojama vis daugiau biokuro katilinių statybos projektų.

“Ekopartnerio” biokuro katilinės technologija

Biokuras – tai iš atsinaujinančių energijos  išteklių (biomasės) pagaminti degūs kietieji, skystieji ir dujiniai produktai, naudojami energijai gaminti. Žemės paviršiuje yra dideli kietojo biokuro ištekliai – medienos, miško kirtimo atliekų,  šiaudų, energetinių augalų, pievų biomasės, maisto pramonės atliekų bei kitų atsinaujinančių energijos išteklių produktai.

Biokuro katilinės yra skirtos ruošti aukšto ir žemo slėgio garą bei karštą vandenį. Praktikoje gali būti taikomos skirtingos technologijos, priklausomai nuo to,  koks bus parinktas katilas, jo galingumas, koks kuras bus deginamas.

“Ekopartnerio” projektuojamoje biokuro katilinėje planuojama naudoti kietąjį biokurą. Pagrindiniai projektuojamos biokuro katilinės įrenginiai yra kuro sandėliavimo ir padavimo į pakurą įranga, vandens šildymo katilas su judančia pasvirusia ardyno pakura, dūmų valymo, degimo produktų šalinimo įrenginiai, elektrostatinis filtras, kondensacinis dūmų ekonomaizeris ir kaminas.

Biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu schema

Biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu schema

Pagrindinis biokuro katilinės šilumos gamybos įrenginys – vandens šildymo katilas, ruošiantis ir tiekiantis karštą vandenį šilumos tinklams. Katilo našumas yra reguliuojamas pagal užduotą vandens, išeinančio iš katilo, temperatūrą. Katilas komplektuojamas su kuro pakura, kurioje degimo procesas reguliuojamas pagal deguonies kiekį dūmuose. Siekiant išvengti katilo metalinių paviršių korozijos, dūmų temperatūra negali būti ataušinta žemiau kondensacijos taško, todėl katilų naudingumo koeficientas siekia 85-88%.

Siekiant padidinti biokuro katilų efektyvumą ir išgaunamos šilumos kiekį, katilinėje įrengiamas ekonomaizeris. Kondensacinio ekonomaizerio paskirtis yra gaminti šiluminę energiją tam panaudojant biokuro katilų išmetamų dūmų likutinę šilumą. Šiluminė energija ekonomaizeryje gaunama tiek dūmų fizinės, tiek dūmuose esančių vandens garų kondensacinės šilumos sąskaita. Šilumos mainai vyksta betarpiškai (dūmai – termofikacinis vanduo) pačiame ekonomaizeryje, nenaudojant tarpinių šilumokaičių. Dūmų temperatūra jame ataušinama žemiau rasos susidarymo taško (nuo 250-150 °С iki 50-65 °С), todėl išsiskiria kondensacijos šiluma, kuri sudaro net 20-30% papildomos katilinėje išgaunamos šilumos kiekio. Kadangi mediena, deginama biokuro katiluose, yra nedžiovinta, nemažas kiekis šilumos prarandamas drėgmei išgarinti, tuo tarpu kondensaciniame ekonomaizeryje ši šiluma yra sugrąžinama ir panaudojama. Be to, pro kondensacinį ekonomaizerį praeinantys dūmai yra papildomai išvalomi nuo kietųjų dalelių.

“Ekopartnerio” katilinės degimo produktų išvalymo sistemoje bus multiciklonai, įrengti abiems katilams. Likutiniam kietųjų dalelių surinkimui po multiciklono bus sumontuotas elektrostatinis filtras, kurio darbo diapazonas apims visą katilinės darbo diapazoną. Pažymėtina, jog šį technologinį įrenginį, skirtą mažinti galimą taršą ir padėsiantį visiškai atitikti griežčiausius ES taršos normatyvus, bendrovė įdiegs savo iniciatyva pirmoji Kauno mieste.